InleidingAdviesMedezeggenschapContact
FocusInProces
advies | begeleiding | analyse
Inleiding


Uw organisatiedoelen bereiken. Of zelfs overtreffen. Immers, dat is waar uw organisatie voor gaat.
Maar dat gaat niet geheel vanzelf: veranderende arbeidsverhoudingen, crisis, vergrijzing, een grote diversiteit aan generaties...
Toch blijkt er telkens weer één belangrijke sleutel tot succes: uw medewerkers.

Visie en werkwijze
Een blijvende verandering in uw organisatie. Veranderingen gericht op het verbeteren van kwaliteit en het verlagen van kosten.

Kern van de gefaseerde aanpak, is dat zowel harde als zachte aspecten van verandering aandacht krijgen. De basis voor succesvolle verandering, schuilt in het benoemen van knelpunten, een integrale veranderbenadering en een heldere richting.

Ik, Wij, Het
Drie aspecten staan in de verandering centraal: Ik, Wij, Het. FocusInProces stelt dat in een succesvol verandertraject de Het-kant in balans is met Ik en Wij. Leiderschap vormt de verbindende factor. 

Ik: Het Ik draait om wat een medewerker persoonlijk drijft. Wat houdt hem bezig?
     Wat is zijn rol binnen het verandertraject, en wat is zijn eigen verantwoordelijkheid hierin? 

Wij: De normen en waarden in een organisatie of team, over teamontwikkeling en cultuuraspecten

Het: Het-aspecten zijn processen en procedures, begrotingen, informatiesystemen et cetera.
       Het gaat om meetbare en tastbare zaken. 

FocusInProces helpt u om de verandering vorm te geven. En meer. Door middel van strategisch advies en veranderbegeleiding bied ik uw organisatie de optimale voorbereiding voor de toekomst. Door uw organisatiestrategie te verbinden met uw HR-beleid gaat uw rganisatie een succesvolle toekomst tegemoet.InleidingAdviesMedezeggenschapContact