InleidingAdviesMedezeggenschapContact
FocusInProces
advies | begeleiding | analyse
Medezeggenschap


Ondernemingsraden worden in hun werk in toenemende mate geconfronteerd met elkaar opvolgende veranderingen. Dit doet een beroep op management en medewerkers om  te veranderen, vernieuwen en te  blijven leren. De mate waarin organisaties in staat zijn op veranderingen in te spelen bepaalt in hoge mate het zakelijke succes van moderne organisaties. Ook ondernemingsraden worden uitgedaagd daarin adequaat en alert te reageren op actuele ontwikkelingen. 

De ondernemingsraad dient een sterk en gedegen advies te geven over onderwerpen waarover advies of instemming gevraagd wordt. De ondernemingsraad dient dus van verschillende markten thuis te zijn om advies- of instemmingsaanvragen te beantwoorden. De ondernemingsraad wordt gevraagd op verschillende gebieden professioneel en bij voorkeur ook proactief te kunnen acteren. Daarbij kan het gaan om:
- gedegen advies uitbrengen;
- afwegen van personele- en organisatorische belangen;
- een visie formuleren op actuele ontwikkelingen;
- een oordeel vormen aangaande strategische nota's, beleidsvoornemens, financiële plannen;
 -met bestuurder(s), medewerkers, vakbonden zodanig acteren dat effectieve resultaten worden geboekt;
- te communiceren naar het personeel welke afwegingen worden gemaakt;

Nu is de praktijk dikwijls weerbarstig en is het kunnen schakelen geen sinecure. FocusInProces beschikt over de juiste expertise en ervaring om u in het proces verder te ondersteunen. 
 
Maar hoe doe je dit als OR? Hoe krijg je inzicht in de vaak complexe materie van een (organisatie)verandering? Hoe houd je in voldoende mate regie op het proces? Hoe ga je om met het spanningsveld tussen het perspectief van de bestuurder en dat van de raad? Waarin en hoe betrek je de achterban? Waar ligt ruimte voor beïnvloeding en hoe pak je dit dan aan? 
 
FocusInProces biedt gericht advies en ondersteuning in trajecten door:

  • begeleiding en advies in organisatieverandering;
  • inhoudelijk advies en expertise;
  • coaching van bestuurders, managers en medewerkers in de onderlinge samenwerking. 

FocusInProces verkent graag het specifieke vraagstuk dat bij u speelt.InleidingAdviesMedezeggenschapContact