InleidingAdviesMedezeggenschapContact
FocusInProces
advies | begeleiding | analyse
Advies


FocusInProces geeft adviezen over veranderingsprocessen bij mensen en organisaties. Ik begeleid personen en organisaties in het analyseren van processen, werkwijzes, communicatie, cultuur en strategie. Doel is om de opdrachtgever zelf in staat te stellen zicht te krijgen op de eigen patronen daarin en tot verbeteringen te komen, met de volgende ondersteunende diensten:

- analyse en advisering;
- begeleiding bij veranderprocessen (als fusie en reorganisatie);
- stroomlijnen van werk- en bedrijfsprocessen;
- begeleiding bij groepsprocessen.
 
FocusInProces heeft kennis en ervaring in huis in het begeleiden van personen en organisaties in ingrijpende veranderprocessen. Zij luistert, analyseert en adviseert over mogelijkheden voor aanpak van problemen en geeft terugkoppeling. In een kennismakingsgesprek verkent FocusInProces uw situatie, en ervaart u of de aanpak past bij uw vraagstuk. FocusInProces is snel beschikbaar voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.InleidingAdviesMedezeggenschapContact